ανακοινώσεις

15-12-2023
Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων θέσης απασχόλησης με κωδικό 101, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, Υποέργο 1 με τίτλο «Δημιουργία και Υποστήριξη του Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υψηλής και μέσης λειτουργικότητας, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚοιΣΠΕ)», της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5217909.

Λήψη Σχετικών Αρχείων