το Δ.Σ.

της ΠΟΚΟιΣΠΕ όπως προέκυψε απο τη γενική συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2018:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (ΠΟ.Κοι.Σ.Π.Ε.), αποτελεί το δευτεροβάθμιο επίπεδο οργάνωσης και εκπροσώπησης των είκοσι τριών Κοι.Σ.Π.Ε. σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός της ΠΟ.Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η εδραίωση του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., η προώθησή του θεσμού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη των ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για την εξεύρεση λύσεων στον τομέα της επαγγελματικής ένταξης και αποκατάστασης.

Την 16 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.. Μετά την εκλογή των νέων μελών στα όργανα διοίκησης ακολούθησε η συγκρότηση σε σώμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κουπίδης Σωτήριος
Αντιπρόεδρος: Μαρτέκα Χρύσα
Γραμματέας: Νικολάου Πελαγία
Ταμίας: Παπαβλασσόπουλος Αθανάσιος
Μέλος: Χονδρός Δημήτριος
Μέλος: Λιόλιος Δημήτριος
Μέλος: Τσιβόπουλος Χαρίλαος

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. στην πρώτη του συνεδρίαση δεσμεύτηκε να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση των Κοι.Σ.Π.Ε., την τήρηση και εφαρμογή των καταστατικών αρχών της ομοσπονδίας καθώς και για την προώθηση των θεμάτων της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.