υποέργο 2

Υποστηριζόμενη Απασχόληση

«Ανάπτυξη, προτυποποίηση και εφαρμογή εργαλείων υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα κι ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των Κοι.Σ.Π.Ε.»

Το Υποέργο 2 αφορά στην ανάθεση με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, σε εξειδικευμένο ανάδοχο, των εργασιών για την ανάπτυξη κι εφαρμογή του συνόλου των απαραίτητων εργαλείων που θα ενισχύσουν την επάρκεια τόσο του εργατικού δυναμικού (κατηγορίας Α και γενικό πληθυσμό) όσο και των Κοι.Σ.Π.Ε ως μονάδες παραγωγής.

Το έργο αποσκοπεί στο να καλύψει το κενό που δημιουργείται από το ιδιαίτερο καθεστώς που διέπει τους Κοι.Σ.Π.Ε ως θεραπευτική και επιχειρηματική οντότητα και τον καθιστά ευάλωτο έναντι του ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό:

  1. Ως προς την θεραπευτική οντότητα, ο Ανάδοχος, με ομάδα εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων θα αναπτύξει και εφαρμόσει πιλοτικά εξειδικευμένο μοντέλο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΚοιΣΠΕ. Η εφαρμογή του μοντέλου θα διευκολύνει την πρόσβαση των εργαζομένων Α’ κατηγορίας στην εργασία θα τους καταστήσει επαγγελματικά ανταγωνιστικούς και θα συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

    Η εξειδικευμένη αυτή υπηρεσία θα παρέχεται εντός της μονάδας ψυχικής υγείας των ΚοιΣΠΕ.

  2. Ως προς την επιχειρηματική οντότητα, δεδομένου ότι οι Κοι.Σ.Π.Ε, δραστηριοποιούνται σε μια πληθώρα από οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένοι και επαρκείς διοικητικά και διαχειριστικά, προσαρμόζοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες στις συνθήκες που τους διέπουν λόγω του θεραπευτικού χαρακτήρα τους. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη προτυποποίησης όλων των διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών, ανάλογα με το κλάδο δραστηριότητάς τους, έτσι ώστε να παρέχεται τα εφόδια που θα καθιστούν το ανθρώπινο δυναμικό ουσιαστικό παράγοντα βιωσιμότητας των Κοι.Σ.Π.Ε.

Ο Ανάδοχος, με την εμπλοκή ομάδας εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρηματικής οργάνωσης και αναδιοργάνωσης, θα εντρυφήσει στις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ικανότητες αλλά και ανάγκες των Κοι.Σ.Π.Ε και θα εντοπίσει τις δυνάμεις αλλά και αδυναμίες που προκύπτουν από την φύση του επιχειρηματικού κλάδου που δραστηριοποιείται ο κάθε ένας από αυτούς. Οι προτάσεις της ομάδας ειδικών του Αναδόχου θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Κοι.Σ.Π.Ε ως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στο κλάδο τους.

Επίσης, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει να αναπτύξει τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της διοικητικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Κοι.Σ.Π.Ε.