ανακοινώσεις

17-6-2020

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης συμμετεχόντων για την Αρ.Πρωτ.: 308/15-4-2020 Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ»

Λήψη