ανακοινώσεις

06-05-2020

«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας»

Υποέργο 1

«Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Για συμμετέχοντες στην Αρ.Πρωτ.: 308/15-4-2020 Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ» της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, από την Κυριακή 3-5-2020 και ώρα 23:59:59 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην σχετική Πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά 5 αιτήσεις υποψηφίων για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ».

Για την λήψη των σχετικών αρχείων της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Λήψη

Πατώντας το κουμπί της Λήψης θα λαμβάνεται το συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο με α) το pdf της ανακοίνωσης και β) το Excel των συμμετοχών.