ανακοινώσεις

6-3-2020

«Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης θέσεων απασχόλησης της από 4/12/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με την Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.»

Λήψη