ανακοινώσεις

27-01-2020

«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας»

Υποέργο 1

«Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, από το Σάββατο 25-01-2020 και ώρα 23:59:59 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην σχετική θέματος Πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά 31 αιτήσεις υποψηφίων για όλες τις θέσεις απασχόλησης

Για την λήψη των σχετικών αρχείων της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Λήψη