ΚΛΙΜΑΞ PLUS

ΚΛΙΜΑΞ PLUS

O Kοι.Σ.Π.Ε. 3ου Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής «Κλίμαξ plus» ιδρύθηκε το 2005, αποτελώντας τη μετεξέλιξη του αστικού συνεταιρισμού «Κλίμαξ-Συνεταιριστικές δραστηριότητες κοινωνικά αποκλεισμένων και πολιτισμικά διαφοροποιημένων ατόμων», που ιδρύθηκε το 1996.

Σκοπός του Συνεταιρισμού «Κλίμαξ plus» είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας, με απώτερο στόχο την κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που, μεταξύ άλλων, βιώνουν τον εργασιακό αποκλεισμό.

Ο Κλίμαξ plus δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς άξονες δραστηριοτήτων:

Α. Πολυδραστηριότητες.

Στη δραστηριότητα αυτή ανήκουν τα κάτωθι:

- Εστιατόριο «Το άλλο»

- Catering

- Πολυχώρος «Πορφύρα»

- Καλλιτεχνική ομάδα «Alternativa»

- Υπηρεσίες μετακίνησης και υποστηρικτικής συνοδείας Α.μ.Ε..Α.

- Κλίμαξ Plus (Internet radio)

- Κλίμαξ Plus (Art & Design)

 

B. Πολυεργαστήριο

- Εργαστήριο κατασκευής / επισκευής επίπλων γραφείου

- Παροχή υπηρεσιών Ανακύκλωσης Χαρτιού. Εργαστήριο κατασκευής προϊόντων από ανακυκλωμένο χαρτί. 

O “Kλίμαξ plus” έχει ειδική άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς με επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩ4761/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/08 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», απασχολήθηκαν στον Κοι.Σ.Π.Ε. «Κλίμαξ plus», σε καθεστώς έμμισθης απασχόλησης 38 άτομα,  εκ των οποίων τα 32 είναι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

www.koispe.org

info@koispe.org

Tηλ: 210-3416160-3, 210-3476550

Fax: 210-3417164

Έδρα: Σφακίων 11-13, 133 41, Άνω Λιόσια Αττικής

Date

22 Ιανουάριος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.