ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

Το.Ψ.Υ. Ν. Πιερίας, ιδρύθηκε το 2005 με την υπ΄αριθμ. Υ5α/Γ.Π. 71928/14-10-2005 Υπουργική Απόφαση, με σύνολο διακοσίων ογδόντα δύο (282) ιδρυτικών μελών, τα οποία ανά κατηγορία είναι :

  • Α΄ κατηγορία μελών : εκατόν τριάντα έξι (136)
  • Β΄ κατηγοράία μελών : εκατόν δέκα (110)
  • Γ΄ κατηγοράία μελών : τριάντα έξι (36)

Οι δράσεις που συνεχίζουν σήμερα να λειτουργούν, είναι :
1.«ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» για την παραγωγή κηπευτικών και κυρίως βιολογικής ντομάτας.
Εργάζονται τρία (3) άτομα της Α΄ Κατηγορίας με μερική απασχόληση και δύο (2) της Β΄ κατηγορίας (ΠΕ Γεωπόνος και ΔΕ Φυτικής παραγωγής).

2.«ΚΥΛΙΚΕΙΟ» το οποίο στεγάζεται στον αύλειο χώρο της ¨κλινικής Οξέων περιστατικών¨ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου.
Εργάζονται δύο (2) άτομα της Α΄ Κατηγορίας με μερική απασχόληση τα οποία έχουν την πλήρη λειτουργία του κυλικείου, συνεπικουρούμενοι μία φορά την εβδομάδα από μέλος της Β’ κατηγορίας (μέλος του Δ.Σ.).

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.