ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας Νέοι Ορίζοντες αποτελεί μια καινοτόμο μορφή συνεταιριστική δράση που προάγει την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, φορέων και ατόμων της κοινότητας και βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη όλων. Είναι μια κοινωνική επιχείρηση, η οποία απέκτησε νομική μορφή το 2005. Βασικός σκοπός και στόχος του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας μέσα από μια ουσιαστική, αδιάκοπη και επίπονη προσπάθεια, είναι η σύνθεση όλων των ιδιαιτεροτήτων και η αξιοποίηση όλων των κοινωνικών μονάδων στην επίτευξη της συλλογικής προόδου μακριά από την περιθωριοποίηση και τους αποκλεισμούς. Στοιχεία που αποτελούν τον κεντρικό, ηθικό άξονα των στρατηγικών επιλογών του Συνεταιρισμού για την πλήρη κοινωνική επανένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Σήμερα, στον Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας μετέχουν 213 Συνεταιριστές, από τους οποίους 100 είναι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 65 επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 35 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σήμερα ο Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας απασχολεί 45 Χρήστες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και ταυτόχρονα 25 Εκπαιδευτές και Επαγγελματίες, με αποτέλεσμα το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού του Συνεταιρισμού να ανέρχεται στους 70 εργαζόμενους. 
Το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συνεταιρισμού για την επόμενη τριετία προβλέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων στους 100, από τους οποίους οι 70 να είναι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Άξονες του νέου Business Plan είναι η οικονομική βιωσιμότητα, η ισότιμη συμμετοχή, η ποιότητα και η διαρκή ανάπτυξη με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Η ανάπτυξη των δράσεων του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας οριοθετείται από συγκεκριμένους άξονες – στόχους οι οποίοι δομούνται πάνω στο δίπτυχο:

 • Κοινωνικός χαρακτήρας
 • Οικονομικό αποτέλεσμα

Ως υποψήφιοι σημαντικοί καταναλωτές των υπηρεσιών που προσφέρει ο Συνεταιρισμός, είναι, εκτός από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, η Υγειονομική Περιφέρεια, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α
Στα πλαίσια της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός εγκαθίδρυσε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσω της πιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων κατά ΙSO καθώς η Επιχειρηματικότητα των ευπαθών ομάδων, δεν αποτελεί εξωπραγματικό και ανεφάρμοστο σενάριο αλλά αντίθετα, λειτουργεί όχι μόνο σαν αναγκαία προϋπόθεση για την «κοινωνικοποίηση» τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται και ως μοναδική δυνατότητα επιβίωσης για αρκετούς από αυτούς. 
Επίσης αξίζει να αναφερθούν τα εξής :

 • Ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει προσκληθεί και συμμετείχε σε αρκετές ημερίδες και συνέδρια για να παρουσιάσει το σημαντικό έργο που υλοποιεί στην Κέρκυρα
 • Το Μάρτιο του 2008 επισκέφτηκαν τον ΚοιΣΠΕ διαπιστευμένοι σε θέματα υγείας δημοσιογράφοι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, οι οποίοι πρόβαλλαν την επιτυχημένη διαδικασία αποασυλοποίησης που έγινε στην Κέρκυρα, τη διαδικασία του μετασχηματισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς επίσης και το έργο του συνεταιρισμού και την συμβολή του στην κοινωνικό επαγγελματική επανένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Μια σημαντικότατη επίσης ενέργεια προβολής έγινε τον μήνα Μάιο 2008, όπου ο ΚοιΣΠΕ παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως μια από τις καλύτερες πρακτικές Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Μια άλλη αξιόλογη πρωτοβουλία προβολής του έργου έγινε στο πλαίσιο εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπό είχε να αναδείξει την συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην βελτίωση της πρόσβασης ευρωπαίων πολιτών στην αγορά εργασίας μέσω της δημιουργίας και προβολή βίντεο επιτυχημένων παρεμβάσεων με τον τίτλο “Investing in People”. Συγκεκριμένα, επελέγη μεταξύ χιλιάδων υποψηφιοτήτων εργαζόμενη του ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας, η οποία επωφελήθηκε από την επιτυχημένη εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Κέρκυρα. Η υποψηφιότητα διαγωνίστηκε με άλλες υποψηφιότητες από Ελλάδα και εκατοντάδες από άλλες χώρες και προγράμματα του ΕΚΤ. Τον Νοέμβριο του 2008 έγινε η επιλογή της και τον Ιανουάριο 2009 εστάλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση τηλεοπτικό συνεργείο για να πραγματοποιήσει συνέντευξη με την εργαζόμενη. Μετά από δυο μέρες γυρισμάτων παρήχθη βίντεο, το οποίο μεταγλωττίστηκε και προβάλλεται μεταξύ άλλων 23 στο site του ΕΚΤ και σε τηλεοπτικές καμπάνιες στην Ευρώπη.

Οι δράσεις που υλοποιεί σήμερα ο Συνεταιρισμός είναι οι εξής:

 • Δράση 1η : Συνεργείο καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
 • Δράση 2η : Συνεργείο Αποκατάστασης και διαχείρισης Περιβάλλοντος.
 • Δράση 3η : Cafe Lunatico στο χώρο του ΨΝΚ – Πανεπιστημίου.
 • Δράση 4η : Cafe Dusk – ουζερί στο ιστορικό κέντρο της Πόλης.
 • Δράση 5η : Parking – Υπηρεσίες παροχής στάθμευσης αυτοκινήτων.
 • Δράση 6η : Catering – υπηρεσίες παροχής εστίασης.
 • Δράση 7η: Λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής Προϊόντων Άρτου- Ζαχαροπλαστικής

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.