ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οπότε και ξεκίνησαν ουσιαστικά οι προσπάθειες αποασυλοποίησης και μεταρρύθμισης στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, δημιουργήθηκαν οι άτυπες συνεταιριστικές θεραπευτικές μονάδες με κυρίαρχους στόχους α) την παρέμβαση στο καθεστώς της μαύρης εργασίας και β) την κοινωνική και εργασιακή αποκατάσταση των ασθενών. Το 1999 στις υποχρεώσεις της υποστηρικτικής δομής του προγράμματος «Ειδική Δράση Λέρου» σε συνεργασία με το Κ.Θ. Λέρου και άλλους φορείς ήταν ενέργειες για τη σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε. με κύριες την εκπόνηση μελέτης επιχειρησιακού σχεδίου και ενημερωτικές συναντήσεις ευαισθητοποίησης (Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 31/12/01). 
Το Μάιο 2002 το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενέκρινε την έγκριση σκοπιμότητας του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου. Τον Ιούνιο 2002 συστάθηκε η ιδρυτική του συνέλευση και η συγκρότηση προσωρινού διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου ενώ το Νοέμβριο 2003 πραγματοποιήθηκε η 1η του Γενική Συνέλευση καθώς και εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

Ο ΚοιΣΠΕ έχει συνολικά 442 μέλη από τα οποία: 
-Α’ κατηγορία: 198 
-Β’ κατηγορία: 148 
-Γ’ κατηγορία: 96

Το σύνολο των εργαζομένων είναι:

  • Εργαζόμενοι Α΄ κατηγορίας: 26.
  • Εργαζόμενοι Β΄ κατηγορίας: 14 και 1 μερικής απασχόλησης.
  • Εξωτερικές συνεργασίες: 2.

Οι δραστηριότητες του είναι:

  • Αγροτικές καλλιέργειες. Η δραστηριότητα των αγροτικών καλλιεργειών είναι η εξέλιξη της πρώτης απόπειρας που επιχειρήθηκε στο Κ.Θ.Λ. (Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου) στην κατεύθυνση της αμειβόμενης εργασίας από το Νοέμβρη του 1991 με χρηματοδότηση του καν. 815/84. Καλλιεργούνται 3 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13 στρεμμάτων με δέντρα και κηπευτικά και όγκο παραγωγής 32 τόνους ετησίως.
  • Κυλικείο. Λειτουργεί από το 1994 με χρηματοδότηση από τον καν. 815/84. Πρόκειται για μια εμπορική επιχείρηση που εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες σε απαραίτητα είδη για τους ασθενείς, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του Κ.Θ.Λ.
  • Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής catering. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1999 στα πλαίσια των ΣΘΕΜ. Η άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου που έχει εκδοθεί από την Νομαρχία Δωδεκανήσου καλύπτει όλο το φάσμα παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής και σνακ.
  • Εργαστήριο επεξεργασίας - τυποποίησης μελιού. Είναι η πρώτη ουσιαστικά επενδυτική δραστηριότητα που δημιούργησε ο Κοι.Σ.Π.Ε. και η οποία δεν αποτελεί συνέχεια δραστηριότητας που δημιουργήθηκε από το Κ.Θ.Λ. Η ενέργεια αυτή χρηματοδοτήθηκε από την κοινοτική πρωτοβουλία «LEADER +» του Υπ. Γεωργίας με 65%, ενώ το σύνολο της επένδυσης ανέρχεται στα 50.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη επένδυση επιλέχτηκε πανελλαδικά ως η «ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» για το πρόγραμμα «LEADER +».
    Τέλος, ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι περίπου 250.000€.

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.