ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε την 13/12/2005. Για να επιτύχει τις επιδιώξεις της, η Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους σ’ εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό φροντίζοντας συνεχώς για τη βελτίωσή τους, μέσα από τη θέσπιση και την υλοποίηση συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων ποιότητας. Όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονται με βασικό σκοπό, την  κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, η Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. αποφάσισε, σχεδίασε και εγκατέστησε  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των έργων/δράσεων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ώστε ν’ αντλήσει το μέγιστο δυνατόν όφελος.
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. απασχολεί 120 εργαζόμενους σε ειδικά διαμορφωμένα και εξοπλισμένα  εργαστήρια, που έχει παραχωρήσει κατά χρήση το Ψ.Ν.Θ. (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), και στo κατάστημα του, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΝ ISO 22000:2005)
  • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- CATERING (ΕΝ ISO 22000:2005)
  • ΚΥΛΙΚΕΙΟ
  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
  • ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ
  • ΚΗΡΟΠΟΙΕΙΟ
  • ΡΑΦΕΙΟ
  • ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΝ ISO 2001:2008)
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ <<Τέχνη Γεύση και Παράδοση>>  Παπαμάρκου 16 (πλατεία Άθωνος).

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.