ΑΧΑΪΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ν. Αχαΐας «ΦΑΡΟΣ», αποτελεί μια καινοτόμο μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικής δράσης, ειδικά για τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 13/07/2006, ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των ακόλουθων φορέων:

 • Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε.)
 • Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας»,
  με τη στήριξη και συμμετοχή της 6ης Υ.Π.Ε.

Μέλη - εταίροι του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» είναι:

 • Άτομα με ψυχική προβλήματα (Α’ Κατηγορία – 45 μέλη)
 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Β’ Κατηγορία – 20 μέλη)
 • Φορείς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο (Γ’ Κατηγορία – 12 μέλη)

Συγκεκριμένα, οι φορείς που συμμετέχουν στον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» είναι οι ακόλουθοι:
1.6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ηπείρου Ιονίων Νήσων (6η Υ.Π.Ε.)
2.Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
3.Ιατρικός Σύλλογος Πατρών
4.Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας»
5.Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
6.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
7.Δημοτικός Οργανισμός Υγείας – Πρόνοιας Δήμου Πατρέων
8.Δήμος Μεσσάτιδος
9.Σύλλογος Οικογενειών για τη Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.)
10.Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
11.Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε.)
12.Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ

Στα πλαίσια της λειτουργίας του ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει ήδη αναπτύξει τις ακόλουθες δύο (2) δραστηριότητες:

 • Κηροπλαστείο
  Το κηροπλαστείο του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» παράγει εκκλησιαστικό και χειροποίητο – διακοσμητικό κερί, το οποίο διατίθεται σε Ιερούς Ναούς και στην ελεύθερη αγορά
 • Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Τηλεγραμματείας – Διοργάνωση Συνεδρίων
  Η τηλεγραμματεία αποτελεί μια σύγχρονη μορφή τηλεφωνικής γραμματειακής υποστήριξης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτει τις ανάγκες σε γραμματειακή υποστήριξη – τηλεφωνική εξυπηρέτηση είτε ενός επαγγελματία, είτε μιας επιχείρησης. Για τον επαγγελματία, η τηλεγραμματεία αναλαμβάνει να διαχειρίζεται τις κλήσεις του και να τον ενημερώνει οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσει. Για μια επιχείρηση, η τηλεγραμματεία μπορεί να αναλάβει τη μαζική εξυπηρέτηση κλήσεων για τη διαχείριση ραντεβού, την ενημέρωση του κοινού για θέματα συγκεκριμένου ενδιαφέροντος κ.λπ.
  Επίσης, το συγκεκριμένο τμήμα αναλαμβάνει την πλήρη διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων Ημερίδων.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, βρίσκεται σε ανάπτυξη και η ακόλουθη δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες Καθαρισμού Ιματισμού Νοσοκομείου
Τον Ιανουάριο του 2009 το Δ.Σ. του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αποφάσισε να αναθέσει τον καθαρισμό του ιματισμού των κλινικών του στον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ»
Στην παρούσα φάση αναμένεται η δημοσίευση προκήρυξης από το Π.Γ.Ν.Π. για τον καθαρισμό του ιματισμού του νοσοκομείου, προκειμένου ο Κοι.Σ.Π.Ε. να υποβάλει αίτηση για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου
Τα άτομα τα οποία προβλέπεται να απασχοληθούν (8 λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας), έχουν ήδη παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Οργάνωση Λειτουργία πλυντηρίων-σιδερωτήριων ιματισμού νοσοκομειακών ξενοδοχειακών μονάδων» έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση στα τμήματα ιματισμού των νοσοκομείων «Άγιος Ανδρέας» Π.Π.Γ.Ν.Π.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» σχεδιάζει την ανάπτυξη των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
1.Συνεργείο καθαρισμού
2.Λειτουργία καφενείου
3.Πλυντήριο αυτοκινήτων
4.Αστικές ταχυμεταφορές με χρήση ποδηλάτου
5.Συνεργείο λειτουργίας πλυντηρίων και συναφών δραστηριοτήτων

Για τις παραπάνω δραστηριότητες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα για Έγκριση Σκοπιμότητας στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας.


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» υλοποίησε το 2009 πρόγραμμα, στα πλαίσια του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000 – 2006»,
Μέτρο 2.2.:«Προμήθεια εξοπλισμού και διαμορφώσεις χώρων για την ανάπτυξη δράσεων του Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ. Ν.Αχαΐας «ΦΑΡΟΣ»»
Μέτρο 2.3.:«Ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία από τη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε Το.Ψ.Υ. Ν.Αχαΐας «ΦΑΡΟΣ»»

Στα πλαίσια του προγράμματος ο Κοι.Σ.Π.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία των δύο (2) δραστηριοτήτων του:

 • Κηροπλαστείο
 • Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Τηλεγραμματείας

Στοιχεία επικοινωνίας του Κοι.Σ.Π.Ε «ΦΑΡΟΣ»

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.