ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Άρτας – Πρέβεζας είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού παράλληλα είναι παραγωγική και εμπορική μονάδα, αλλά έχει ως βασικό στόχο του την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση επαγγελματική ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Συμβάλει στη θεραπεία τους στην, κατα το δυνατόν, οικονομική τους αυτάρκεια. 
Καινοτόμος Συνεταιριστική δράση, με οδηγό ότι η εύρεση εργασίας, επιφέρει οφέλη για την υγεία, την ευεξία και τη μείωση των συμπτωμάτων στους ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας, παρέχει ένα εργαλείο για την ενδυνάμωση, την οικοδόμηση κοινωνικών σχέσεων και μεταβάλλει το ρόλο του απασχολούμενου στον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. από εκείνον του καταναλωτή, σ''εκείνον του παραγωγού. 

Μέσα από τη συνεργασία με φορείς, προσωπα της τοπικής κοινωνίας της ευρύτερης κοινότητας δομήθηκε το απαραίτητο δίκτυο των σχέσεων, που επέτρεψε, ενθάρρυνε πολλαπλασίασε τις δυνατότητες αλληλεπιδράσεων, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πλήρη κοινωνική επανένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας τη δημιουργία κοινωνικού συνεταιρισμού με πραγματικές συνθήκες εργασίας, βιώσιμο  
μακριά από την περιθωριοποίηση τους αποκλεισμούς. 

Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Άρτας – Πρέβεζας αριθμεί συνολικά 47 μέλη. Πιο αναλυτικά: 

Κατηγορία Α 24 μέλη 
Κατηγορία Β 15 μέλη 
Κατηγορία Γ 8 μέλη 


Οι υποψήφιοι σημαντικοί καταναλωτές των προϊόντων υπηρεσιών που θα προσφέρει ο συνεταιρισμός είναι τα δύο νοσοκομεία (Νοσοκομείο Άρτας, Νοσοκομείο Πρέβεζας), οι δύο Δήμοι (Δήμος Άρτας, Δήμος Πρέβεζας), οι φίλοι δωρητές των Δομών Ψυχαργώς Πρέβεζας Άρτας κ.ά.. 

Βασικοί στόχοι του Συνεταιρισμού είναι:

 • Η οικονομική βιωσιμότητα, ισότιμη συμμετοχή, ποιότητα παραγόμενων προϊόντων υπηρεσιών διαρκής ανάπτυξη με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Η ικανοποιητική αμοιβή αξιοπρεπής διαβίωση των χρηστών υπηρεσών ψυχικής Υγείας που συμμετέχουν εργάζονται στον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Η εξασφάλση της ποιότητας με Πιστοποίηση Ποιότητας. Έχοντας την εμπειρία από το εργαστήριο Βιολογικής Καλλιέργειας των Δομών Ψυχαργώς στην Πρέβεζα εδώ 9 χρόνια την πιστοποίηση από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, καθώς υλικοτεχνική υποδομή, ξεκινάμε έχοντας ήδη ένα καλά στρωμένο δρόμο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε..
 • Δραστηριότητες έντασης εργασίας όχι κεφαλαίου με σχετικά εύκολη δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά, δημιουργικές, αλλά δομημένες σε απλά, τυποποιημένα ολοκληρωμένα συστήματα, ώστε να αυξάνουν το επίπεδο της ατομικής ευθύνης, χωρίς όμως να δημιουργούν άγχος πίεση.
 • Να μην είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου.
 • Να στοχεύουν προνομιακά σε ειδικές ομάδες καταναλωτών (π.χ. Γενικό Νοσοκομείο, Περιφέρεια, ειδικά ευαίσθητες ομάδες κ.λ.π.)
 • Η παροχή «διαφορετικών υπηρεσιών» να στηρίζεται στην ποιότητα. 

  Οι Δράσεις που θα αναπτύξει ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. μετά από ενδελεχή έρευνα αγοράς είναι οι ακόλουθες: 

  ΔΡΑΣΗ 1 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 
  ΔΡΑΣΗ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  ΔΡΑΣΗ 4 ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.