ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Οι συστηματικές προσπάθειες για την ίδρυση του Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα  Αττικής «Διαδρομές» ξεκίνησαν το 2006 όταν δημιουργήθηκε ο αρχικός πυρήνας, που αποτέλεσε την ομάδα πρωτοβουλίας για την σύσταση του. 
Ο ΚοιΣΠΕ 10ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής δεν έτυχε κρατικής επιχορήγησης προκειμένου να  χρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά του σχέδια. Έχει, όμως, αναπτύξει με μικρά, αλλά σταθερά βήματα επιχειρηματική δραστηριότητα, το Συνεργείο Καθαρισμού «Μισή Αρχοντιά».

Η δραστηριότητά μας:

Το Συνεργείο Καθαρισμού «Μισή Αρχοντιά»:

  • Έχει  ξεκινήσει επιχειρηματικά χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους και παρά την οικονομική κρίση ανταποκρίνεται χωρίς παθητικό στον κύκλο εργασιών που έχει ανοίξει.
  • Σήμερα απασχολεί τρεις (3) εργαζόμενους από την κατηγορία Α και έναν επαγγελματία (1) ψυχικής υγείας.
  • Αναλαμβάνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση εσωτερικών και κοινόχρηστων χώρων και κήπων.
  • Έχει ήδη συνάψει τις πρώτες του συνεργασίες με ιδιώτες και φορείς από την κοινότητα.
  • Οι προσπάθειές μας συντονίζονται, ώστε να χτίζει όλο και περισσότερες συνεργασίες με την Κοινότητα.
  • Παράλληλα, εργαζόμαστε  μεθοδικά προκειμένου να ανευρεθούν πόροι μέσω του ΕΣΠΑ ή άλλων προγραμμάτων, για να εξασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Η έδρα του Κοι.Σ.Π.Ε 10ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής-Διαδρομές βρίσκεται στην οδό Κ. Μπαλάνου 8, Μετς. ΤΚ 11636. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9597160. Φαξ: 210-9214816. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: koisped@otenet.gr

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.