ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

Ο ΚοιΣΠΕ «Ηλιοτρόπιο» πήρε την έγκριση σκοπιμότητας από το ΥΥΚΑ τον Αύγουστο 2009 και δραστηριοποιείται στη ΒΑ Αττική. Η έδρα του βρίσκεται στο Μαρούσι και αποτελείται από 94 μέλη εκ των οποίων οι 39 ανήκουν στην Α κατηγορία, οι 35 στη Β κατηγορία και οι 20 στη Γ κατηγορία. Φορείς της Γ κατηγορίας ενδεικτικά είναι η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), η ΑμΚΕ ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ, η ΑΣΣΕΤ Τεχνολογική Ε.Π.Ε., το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Αμαρουσίου και το Κέντρο Μέριμνας και Οικογένειας του Παιδιού.

Στα χρόνια δημιουργίας του ο ΚοιΣΠΕ «Ηλιοτρόπιο» συνεργάζεται με τους δήμους και τους φορείς ψυχικής υγείας του 5ου Το.Ψ.Υ., καθώς επίσης και με ιδιωτικούς φορείς.

Η πρώτη δραστηριότητα του ΚοιΣΠΕ ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2010 με τη συνεργασία του Δήμου Μελισσίων και των Σχολικών Επιτροπών για τον καθαρισμό των προαύλιων χώρων στα σχολεία των Μελισσίων. Στο έργο αυτό εργάζονται 8 μέλη της Α κατηγορίας προερχόμενοι από μονάδες ψυχικής υγείας του 5ου Το.Ψ.Υ. καθώς και από άτομα που έχουν ολοκληρώσει σχετικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Επίσης επαγγελματίες ψυχικής υγείας – μέλη Β κατηγορίας του ΚοιΣΠΕ προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο έργο αυτό.

Επιπρόσθετα διερευνούμε τη δυνατότητα άσκησης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα Βόρεια Προάστια.

Σκοπός μας είναι η αύξηση της αυτονομίας των εργαζόμενων / καταρτιζόμενων ψυχικά ασθενών, η βελτίωση των κοινωνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τηλέφωνο/fax: 210 8100901

E-mail: dcentre@epapsy.gr

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.