ΔΙΑΠΛΟΥΣ

ΔΙΑΠΛΟΥΣ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους» ιδρύθηκε το 2004 με έδρα το Χαϊδάρι. 
Αποτελείται από 160 μέλη, εκ των οποίων 88 είναι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 53 επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 19 φυσικά ή νομικά πρόσωπα της κοινότητας. 

Στο τελος του 2007 ξεκίνησε με τρεις επιχειρηματικές δραστηριότητες με την υποστήριξη προγράμματος χρηματοδότησης από το Ε.Π. Υγεία- Πρόνοια 2000-2006, το οποίο έληξε τον Δεκέμβριο του 2009. 
Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε είναι: οικολογική καλλιέργεια κηπευτικών σε θερμοκήπιο και ανοιχτή έκταση με παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών κηπευτικών και ελαιολάδου, υπηρεσίες κηποτεχνίας που περιλαμβάνουν κατασκευή, διαμόρφωση και συντήρηση κήπων με πελατολόγιο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής στο κέντρο της Αθήνας. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης των τριών δραστηριοτήτων, που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια 2000-2006, δημιουργήθηκαν 23 θέσεις εργασίας για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Από τον Μάιο του 2010 ο κοινωνικός συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στον καθαρισμό δημόσιων κτιρίων, με την δημιουργία συνεργείων καθαριότητας. 
Στην παρούσα χρονική στιγμή απασχολούνται συνολικά 11 άτομα σε όλες τις δραστηριότητες εκ των οποίων οι 9 είναι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού υποστηριξης των διαδικασιών αναπτυξης του συνεταιρισμου, είναι αμφίβολη η συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, ενώ η δραστηριότητα της κηποτεχνιας προσανατολίζεται στις αποψιλώσεις μεγάλων εκτάσεων.

E-mail: info@diaplous.eu

Website: www.diaplous.eu

Date

22 Ιανουάριος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.