Σύνδεσμοι

Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.Π.Ι.Δ. – Μ.Κ.Ο.

  • Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη http://www.pepsaee.gr
  • Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Έρευνας http://www.hcmhr.gr/
  • Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας http://www.ekpse.gr
  • Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης του «Ψυχαργώς - β'' φάση» http://www.msu.gr  

Χρήσιμες συνδέσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ