1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Υγεία.

«Ησυμβολή των Κοι.Σ.Π.Ε. στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας»

Αθήνα, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Αμφιθέατρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Νίκης 4  Τ.Κ. 10563 Αθήνα

 

09:00 - 09:30 Προσέλευση
09:30-10:00 Χαιρετισμοί & έναρξη Συνεδρίου

10:00 - 10:45

Στρογγυλό τραπέζι  1

Θέμα: «Οι εμπειρίες των εργαζομένων, οι ανάγκες δικτύωσης & ενδυνάμωσης»

  10:45-11:30

Στρογγυλό τραπέζι  2

Θέμα: «Καλές πρακτικές σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας - Βήματα υλοποίησης & διάχυσης»

11:30 – 12:00 Διάλειμμα – Καφές
 12:00-12:20

Κεντρική Ομιλία

Λούκα Κατσέλη Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Θέμα: «Ιστορία της νομοθέτησης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και οι τρέχουσες εξελίξεις»

12:20 – 14:00

Στρογγυλό τραπέζι  3

Θέμα: «Καινοτόμες συνέργειες με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Η κοινωνία αυτοοργανώνεται και οι θεσμοί τολμούν»

14:00 – 14:45 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
14:45 – 16:00

Στρογγυλό τραπέζι  4

Θέμα: «Εξέλιξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Νέα περιβάλλοντα  συνεργασίας και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες»

16.00– 16.30 Συμπεράσματα συνεδρίου
17:30 - 19:30 Ετήσια Γενική Συνέλευση Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

www.pokoispe.gr

E-mail: pokoispe@gmail.com

Τηλέφωνο :2103417908