Η νέα ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας

Η νέα έκδοση της ιστοσελίδας Pokoispe.gr τέθηκε σήμερα σε λειτουργία.